L’immagine dell'ebreo nei proverbi polacchi

  • Sylwia Skuza Università Niccolò Copernico di Torun
Parole chiave: proverbio, polacco, ebreo, immagine.

Abstract

L’intervento ha lo scopo di ricavare l’immagine stereotipata dell’ebreo nei proverbi polacchi. Il lavoro è composto da tre parti. La prima presenta la storia degli ebrei sul territorio polacco a partire dal XIII secolo. Di seguito viene analizzata la semantica della parola Żyd attraverso vari dizionari polacchi. L’ultima parte riguarda l’immagine sia negativa che positiva dell’ebreo nelle paremie. La conclusione è quella che i proverbi polacchi sono piuttosto sfavorevoli agli ebrei malgrado il risultato della storia e della secolare convivenza di ambedue i popoli.

Downloads

I dati di download non sono ancora disponibili

Biografia autore

Sylwia Skuza, Università Niccolò Copernico di Torun

Sylwia Skuza laureata in Lingue e Letterature  Straniere presso l’Università Adam Mickiewicz di Poznań, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Linguistica italiana presso la stessa Università. Lavora come ricercatrice presso la Cattedra d’Italianistica dell’Università Niccolò Copernico di Toruń. I suoi principali interessi scientifici comprendono: la semantica, la linguistica comparativa, l’etnolinguistica, la paremiologia italiana e polacca. L’autrice dei libri: Stereotypowy obraz kobiety w paremiach oraz frazeologii polskiej i włoskiej (Poznań 2012) ROSSO, GIALLO, BLU. Un’analisi etnolinguistica sui colori primari in italiano e in polacco in prospettiva sincronica e diacronica (Toruń 2014).

Riferimenti bibliografici

ADALBERG, Samuel (1889-1894), Księga
przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych
polskich, Warszawa, PAN.

BARTMIŃSKI, Jerzy (2007), Stereotypy
mieszkają w jezyku, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

BRENNER, Michael (2009), Breve storia degli
ebrei, Roma, Donzelli Editore.

BRŰCKNER, Aleksander (1927), Słownik etymologiczny
języka polskiego, Warszawa, Wiedza
Powszechna.

BYSTROŃ, Jan (1933), Przysłowia polskie, Kraków,
PAN.

FOA, Anna (2004), Ebrei in Europa: Dalla Peste
Nera all’emancipazione XIV-XIX secolo, Roma/Bari,
Laterza.

FUKS, Marian / HOFFMAN, Zygmunt (1982),
Żydzi polscy. Dzieje i kultura, Warszawa, Wydawnictwo
Interpress.

KRZYŻANOWSKI, Julian (1972), Nowa księga
przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, Warszawa,
PWN.

LINDE, Samuel (1807-1914), Słownik języka
polskiego, Warszawa, Drukarnia Xsięży Pijarów.

LEOCIAK, Jacek (1992), “Strzaskana całość:
Norwid o Żydach”, Teksty Drugie: teoria literatury,
krytyka, interpretacja, 5, 26-46.

MICKIEWICZ, Adam (2000) [1834], Pan Tadeusz,
Warszawa, Wydawnictwo KWE.

MICKIEWICZ, Adam (1955), Pan Tadeusz, Torino,
Einaudi, trad. Clotilde Garosci.

PACUŁA, Jarosław (2012), “Polskie i rosyjskie
egzoetnonimy i przezwiska Żyda w kontekście
stereotypu językowego”, Linguarum Silva, 1, 135-
148.

SEGEL, Harold (2007), “L’immagine
dell’ebreo nelle letterature russa e polacca”, eSamizdat,
3, 333-345.

SKORUPKA, Stanisław / AUDERSKA, Halina
(1969), Mały słownik języka polskiego, Warszawa,
PWN.

SZYMCZAK, Mieczysław (1983), Słownik
języka polskiego, Warszawa, PWN.

WOŹNIAKOWSKI, Jacek (1995), Narody i
stereotypy, Kraków, Międzynarodowe Centrum
Kultury.

ZDANOWICZ, Aleksander (1861), Słownik
języka polskiego, Wilno, Maurycy Olgerbrand.
Pubblicato
2018-12-18